Over Paul De Ley

'Bouwen met materie en bouwen met woorden'


Paul De Ley maquette

Biografie

Paul De Ley, geboren in 1943, groeit op in een onderwijsmilieu in de naoorlogse periode in Hilversum. De Ley (De met een hoofdletter) verwijst naar de Belgische afkomst van zijn vader die in de Eerste Wereldoorlog als vluchteling in Nederland terecht komt.

Paul De Ley bezoekt de H.T.S. in Utrecht en volgt vanaf 1964 een avondopleiding aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en werkt overdag op verschillende architectenbureaus, waaronder dat van Aldo van Eyck en Theo Bosch.

Hij raakt tijdens zijn studie betrokken bij buurtacties in de Amsterdamse binnenstad waaronder het Bickerseiland. Bouwen in menselijke schaal en zorgvuldige inpassing in de stedenbouwkundige context van de oude stad zijn geliefde uitgangspunten van zijn generatie.

In 1973 richt De Ley zijn eigen architectenbureau op in Amsterdam, in latere periode samen met Fenna Oorthuys, met stadsvernieuwing en sociale woningbouw als speerpunt. Paul De Ley ontwikkelt woningbouwprojecten in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Hilversum en Utrecht. Hij houdt lezingen, schrijft publicaties en geeft les op diverse instituten. Er verschijnt vakliteratuur in binnen- en buitenland.

In 2005 verwerft het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam zijn gehele archief en in 2007 verschijnt in de BONAS reeks een biografie over zijn werk geschreven door drs. Tonny Claassen.

Paul De Ley keramiek Zijn Belgische achtergrond en zijn fascinatie voor de geschiedenis van beide landen en de rol die zijn grootvader, de politoerder van meubels, en zijn pleeggrootvader, de tekenaar van landkaarten, daar in spelen, doet hem besluiten om na 'een leven van bouwen met materie te bouwen met woorden'. In 2008 verschijnt het boek 'Holland-België 1914-1940, een familie geschiedenis', bij de uitgeverij Aspekt.

De laatste jaren ontwikkelt hij naast het schrijven en vrij tekenwerk objecten in klei. Paul De Ley ziet de werkwijze waarop hij zijn objecten maakt als een verlengstuk van zijn werk als architect. Hij gaat uit van geometrische vormen, welke hij snijdt uit 4 mm dikke kleiplaten zoals hij vroeger de maquettes maakte uit karton ter visualisering van het architectonisch ontwerpproces.

Renso van Bergen
11 Juni 2012