Architectuur

'Bouwen voor de buurt - op zoek naar context en continuïteit'


boek Paul De Ley

Paul De Ley (1943)
'Bouwen voor de buurt - op zoek naar context en continuïteit'

geschreven door Tonny Claassen.

Het boek is uitgegeven als paperback/softback in de BONAS serie van architectuurmonografieën, bevat illustraties en heeft 160 pagina's.

De ISBN nummers behorend bij dit boek zijn 9789076643298 (ISBN13) en 9076643296 (ISBN-10).

U kunt het boek hier bestellen voor € 19,00


Voorwoord bij architectuur-monografie Paul De Ley

De belangrijkste bron voor deze publicatie vormt het archief van Paul De Ley, dat het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam in 2005 verworven heeft. In de loop van 2003 werd het NAi benaderd door Paul De Ley om te informeren of er interesse bestond voor de maquettes van zijn werken. Niet alleen voor de maquettes was belangstelling, maar voor het hele archief van De Ley, aangezien het waardevol materiaal bevat voor de beeldvorming van de stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.

Het archief van Paul De Ley bestaat niet alleen uit een grote hoeveelheid ontwerptekeningen, documentatie van buurtacties, brochures en pamfletten, maar ook uit een rijk beeldmateriaal, waarmee het 'bouwen voor de buurt' uit de jaren zeventig in beeld gebracht wordt.

Naast dit archiefmateriaal was er bovendien de bij de de BONAS-inventarisaties niet zo vaak voorkomende situatie dat de architect zelf zijn werk kon toelichten. De diverse gesprekken die de auteur met de architect gevoerd heeft, hebben een waardevolle aanvulling geleverd op het archiefmateriaal.

Ook gesprekken met zijn naaste medewerksters gaven een extra dimensie aan het verhaal. De bijdrage van Marijke De Ley-Reus is van bijzondere betekenis geweest vanwege haar kleuradviezen, die de gebouwen van Paul De Ley een vrolijke noot hebben gegeven. De kleurkaternen in deze publicatie, die door het bouwbedrijf De Nijs financieel ondersteund worden, benadrukken de betekenis hiervan. Vanaf het begin van de oprichting van zijn altijd klein gebleven architectenbureau is Fenna Oorthuys zijn rechterhand geweest als maquettebouwer, tekenaar en later als medewerkend architect. In 2003 heeft dit geresulteerd in de oprichting van een gezamenlijk architectenbureau: De Ley en Oorthuys architecten.

Met deze nieuwe uitgave in de BONAS serie van architectuurmonografieën wordt een bijdrage geleverd aan de opdracht waar de Stichting BONAS al meer dan tien jaar voor staat: het toegankelijk maken van het bouwkundig erfgoed van Nederland, of te wel 'het gezicht' van Nederland.

drs. Tonny Claassen, maart 2007.